• Misyon & Vizyon

    Hukuk Müşavirliğinin Misyonu :Hukuk Müşavirliğinin misyonu, Üniversitemizin haklarını kişi ve kurumlara karşı en iyi şekilde savunmak ve Üniversitemiz tasarruflarının hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesi çerçevesinde yerine getirilmesine yardımcı olmaktır.
     Hukuk Müşavirliğinin Vizyonu :
    Hukuk Müşavirliğinin vizyonu, hukukun üstünlüğü ve adalet ilkesinin herkese eşit olarak uygulandığı bir üniversite olma inancını güçlendirmektir.